IVF

Oligolab interpretira podatke, pridobljene iz tkivnih molekularnih odčitkov, in jih pred uvedbo estetskih storitev povezuje z različnim kliničnim zdravjem (oligo-lab.org/specialties/ivf).

Visok uspeh IVF je odvisen od darovanja zdravih tkiv obeh partnerjev. Bralniki skenerjev naredijo postopek bolj obetaven in uspešen.

IVF

Health Conditions

Številka zdravstveno stanje
1 testosteron
2 adrenalin & norad.
3 Kalcitonin
4 insulinsko okence
5 Obščitnica
6 Progesteron 
7 ostrogen
8 fosfokinaze11
9 oksitocin
10 luteiniziranje H
11 FSH
Številka zdravstveno stanje
12 Glukagon
13 DHEA
14 Kortizol
15 (adg)
16 aldosteron
17 ACTH
18 Androstendion
19 DHT
20 TSH
21 GH