Revmatologija

Oligolab interpretira podatke, pridobljene iz tkivnih molekularnih odčitkov, in jih pred uvedbo estetskih storitev povezuje z različnim kliničnim zdravjem (oligo-lab.org/specialties/rheumatology).


Oligolab pomaga pri odkrivanju in upravljanju presnovnih vzrokov revmatičnih težav, povezanih z zdravjem in boleznimi katere koli starostne skupine obeh spolov, z ustreznim nasvetom za nadzor njegovega napredka

Revmatologija

Health Conditions

Številka zdravstveno stanje
1 Kosti, sklepi; mišično popuščanje
2 Enostavna utrujenost
3 Edem
4 Šibkost ekstremnosti
5 Vnetje
6 Premiki, togost
7 bolečino
8 Hujšanje
9 Povečanje telesne mase
10 Status Vit D
11 degeneracija