Prsni koš

Oligolab interpretira podatke, pridobljene iz tkivnih molekularnih odčitkov, in jih pred uvedbo estetskih storitev povezuje z različnim kliničnim zdravjem (oligo-lab.org/specialties/chest).

Neuravnoteženost mineralov in okoljska tveganja v večji meri vplivajo na pljučne funkcije v vseh starostnih obdobjih. Preprečevanje se lahko začne prej, če popravimo takšne presnovne in onesnaževalne zadeve.

Prsni koš

Health Conditions

Številka zdravstveno stanje
1 Zdravje prsnega koša
2 +plevralni izliv
3 bronhitis;
4 okužba pljuč,
5 KOPB
Številka zdravstveno stanje
6 kronični kašelj
7 embolizem
8 Kronična obstruktivna pljučna bolezen
9 Občasni
10 Zadihanost